Uusi vuosi, uudet kujeet? Tämä kaikki muuttuu vuodenvaihteessa

01.01.2014

                   

Vuodenvaihteessa tulee voimaan joukko uudistuksia, lakeja ja veroja, jotka vaikuttavat suomalaisten elämään monella tapaa.

Rosvot ja poliisit

Esitutkintaan tulee uusia salaisia työkaluja. Poliisi saa jatkossa muun muassa seurata henkilöä teknisesti tai olla puuttumatta omaisuuden tai aineen kuljetukseen ja toimitukseeen, jos se on tarpeen vakavan rikoksen selvittämiseksi. Peitetehtävissä olevan poliisin keinovalikoimaa tarkennetaan niin, että hän saa muun muassa rajoitetuin edellytyksin tehdä lieviä rikkomuksia sekä osallistua järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan esimerkiksi kuljettamalla henkilöitä tai tavaroita joutumatta rangaistusvastuuseen.> Lue lisää OM:n sivuilta.

Poliisilaitosten määrä vähenee vuodenvaihteessa 24:stä yhteentoista. Samalla liikkuva poliisi lakkautetaan kokonaan. Uudistusta valmistellut sisäministeriön työryhmä kuitenkin rauhoittelee kansaa. Sen mukaan turvattomuus ei kasva eivätkä poliisin palvelut karkaa ulottumattomiin. Myös liikkuvan poliisin henkilöstö on työllistynyt hyvin uusiin tehtäviin. > Lue lisää

Mäntyniemi tulee oleskelurajoituksen piiriin. Vuoden alusta voimaan tuleva asetus uusista liikkumis- ja oleskelurajoituksista tuo rajoitusten piiriin muun muassa presidentin virka-asunnon Mäntyniemen, Talvivaaran kaivosalueen ja Olkiluodon ydinvoimalan. > Lisää aiheesta

Vainoaminen muuttuu rangaistavaksi, mutta kunnianloukkaus lievenee. Vuoden alusta vainoamisesta voi saada sakkoa tai vankeutta. Lain muotoilun mukaan vainoaja on henkilö "joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta". Myös häirintäviestien lähettämisestä voi jatkossa saada syyttäjän peräänsä. Kunnianloukkausten rangaistusasteikkoa sen sijaan lievennetään niin, että tavallisesta kunnianloukkauksesta voi saada enää sakkoja. Törkeä kunnianloukkaus voi yhä viedä tekijänsä linnaan. > Lisää aiheesta oikeusministeriön sivuilla

Verot

Ennakkoveroaan saa muuttaa verkossa. Ennakkoveron hakeminen ja muuttaminen on jatkossa mahdollista verkossa, palvelu toimii samassa osoitteessa kuin uuden verokortin tulostaminen: http://vero.fi/verokortti. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

Polttoainevero kovenee, taas. Vuoden alusta toteutetaan toinen osa polttoaineiden verotustiukennuksesta, joka kokonaisuutena nostaa veroa kymmenen prosenttia vuoden 2011 tasosta. Käytännössä perinteisen bensiinin hiilidioksidivero nousee 2,25 senttiä litralta ja dieselin 2,71 senttiä litralta. Biopolttoaineiden verotaso nousee vähemmän. Ensimmäinen korotus pantiin täytäntöön vuoden 2012 alussa. > Lue lisää Öljyalan keskusliiton sivuilta.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 880 eurosta 2 930 euroon ja poistumaprosenttia alennetaan 20 prosentista 19 prosenttiin. Valtiovarainministeriö laskee tämän keventävän pienituloisten verotusta noin 40 eurolla vuodessa. Myös työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 970 eurosta 1 010 euroon.

Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan. Vuonna 2014 vähennyskelpoinen määrä on 75 prosenttia. Seuraavana vuonna vähennyskelpoinen putoaa vielä 70 prosenttiin. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 000 eurosta 2 400 euroon. > Lue lisää valtiovarainministeriön listauksesta

Herkkuja ja syntejä verotetaan entistä kovemmin. Alkoholivero nousee viinojen osalta noin 5,3 prosenttia, oluissa 8,2 prosenttia ja viinien kohdalla noin 8,6 prosenttia. Alkoholin myyntihintojen uskotaan nousevan tämän myötä keskimäärin 2,3 prosenttia.

Savukkeiden verotus nousee noin 10 prosenttia, mikä nostaa esimerkiksi tupakka-askin hintaa noin 0,38 eurolla.

Myös limsojen ja sokeroitujen mehujen verotus kiristyy. Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmistevero korotetaan 22 senttiin litralta valmista juomaa. Muilla virvoitusjuomilla vero on 11 senttiä. Veronkorotuksen aiheuttaman hintamuutoksen arvioidaan olevan juomasta riippuen 3–12 prosenttia. Lisäksi mehutiivisteiden hinnat voivat nousta yli 20 prosenttia. > Lue lisää valtiovarainministeriön listauksesta

Verokorttia ei enää tarvitse toimittaa työnantajalle, jos työnantaja saa ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta. Työnantaja kertoo työntekijälle, tarvitaanko paperinen verokortti. Muutos koskee vain Verohallinnon laskemia perusverokortteja.

Terveydenhoito ja sosiaalipuoli 

Toimeentulotuen perusosa nousee indeksitarkistuksen myötä. Vuoden alusta yksinasuvalle maksettava perusosa on 480,20 euroa ja yksinhuoltajille maksettava korotettu perusosa 528,22 euroa kuukaudessa. Myös perheenjäsenille maksettavat perusosat nousevat vastaavasti. > Luvut tarkemmin täällä

Asumistuki nousee. Yleistä asumistukea korotetaan ensi vuoden alusta vuokrien nousua vastaavasti. Korotusten ansiosta keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan nykyisestä 286 eurosta noin 300 euroon ensi vuoden loppuun mennessä.

Terveyskeskuksensa saa valita itse. Potilas saa jatkossa valita perusterveydenhuollon palveluita tarjoavan terveyskeskuksensa tai erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavan sairaalansa mistä päin Suomea hän haluaa. Ehtona on kuitenkin se, että potilas sitoutuu käyttämään kaikissa perusterveydenhuollon palveluissa valitsemaansa terveyskeskusta vähintään vuoden ajan. > Lisää aiheesta

Hoitavan sairaalan saa valita itse. Erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita vapaasti mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Päätös sairaalasta tehdään yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. >Lisää aiheesta

Lääkekatto laskee. Lääkekattoa eli potilaiden omavastuuosuutta lääkeostosten hinnasta pienennetään 60 eurolla 610 euroon vuodessa. Sen jälkeen potilaan tarvitsee maksaa lääkkeistään enää 1,50 euroa kerralta. > Lisää aiheesta

Samalla tulee voimaan potilasdirektiivin mukainen oikeus hakea lääkkeitä mistä tahansa EU- ja ETA-maasta jonkin alueen maan kirjoittamalla reseptillä. Potilaan pitää muista pyytää lääkäriltä eurooppalaista lääkemääräystä. Suomen rajojen ulkopuolelta ostetut lääkkeet pitää myös maksaa ensin itse ja hakea korvausta myöhemmin Kelalta. > Lisää aiheesta.

Reseptilääkkeiden hinnat muuttuvat. Yli 41 euroa maksavat reseptilääkkeet halpenevat ja sitä halvemmat kallistuvat. Kaikkein kalleimmat lääkkeet halpenevat jopa satoja euroja. Suurin hinnan nousu on 1,40 euroa. > Lisää aiheesta

Työn ja lastenhoidon yhdistäminen muuttuu joustavammaksi. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien alle 30 tunnin työviikon ansioita kompensoidaan jatkossa joustavalla hoitorahalla, joka korvaa nykyisen alle 3-vuotiaista maksetun osittaisen hoitorahan. Muutos lisää tuen määrää 62–142 eurolla. > Lisää aiheesta

Työttömille oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa. Kun tulot ylittävät 300 euroa, tuloista 50 prosenttia vähennetään työttömyyspäivärahasta. Muutos koskee sekä työmarkkinatukea, peruspäivärahaa että ansiopäivärahaa.

Kotitalousvähennyksen ylärajaa nostetaan. Jatkossa vähennyksiä voi saada yhteensä 2 400 euron edestä, aiempi raja oli 2 000 euroa. Vähennysraja on henkilökohtainen, eli sen voi saada jokainen verovelvollinen, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa. > Verohallinnon ohjeet kotitalousvähennyksen käyttöön

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen työhön tulevilla ihmisillä on oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin Suomessa työskentelyn perusteella. Sosiaaliturvan piirin pääseminen edellyttäisi, että henkilö työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Muutoksen arvioidaan koskevan noin 1 500 henkilöä vuosittain.

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen työhön tulevat ihmiset ovat oikeutettuja työttömyyspäivärahaan, jos he täyttävät kaikki suomalaisen työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset. Henkilön on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi, ja hänen on pitänyt olla töissä vähintään kuusi kuukautta ennen työttömäksi jäämistään. Käytännössä muutos koskisi enintään joitakin satoja henkilöitä vuosittain.

Muut

Saimaannieriä rauhoitetaan kaikelta kalastukselta. Saimaannieriä on ensimmäinen Suomen uhanalaisista kaloista, joka rauhoitetaan kalastukselta. Lisäksi neljän muun lohikalan alamittaa nostetaan.

Ajokortin opetuslupaopetus erotetaan autokoulusta. Perusvaiheen opetuslupaopetus henkilöauton ajokorttia varten voidaan antaa ilman autokoulua. Myös mopon ja moottoripyörän opetuslupaopetuksen voi aloittaa ilman yhteisopetusta autokoulussa.

http://yle.fi/uutiset/uusi_vuosi_uudet_kujeet__tama_kaikki_muuttuu_vuodenvaihteessa/6996184

01.01.2014Uusi vuosi, uudet kujeet? Tämä kaikki muuttuu vuodenvaihteessa
22.10.2013Kotitalousvähennys nousee 2014
18.06.2013Näin turvaat kotisi loman aikana
13.04.2013Myöhäinen kevät ruuhkauttaa ikkunanpesuaikataulut